SVSU Mioveni: Măsuri de prevenire și stingere a incendiilor, în sezonul rece

 

focul-lui-sumedru-mioveni-2016-3Având în vedere numărul mare de incendii izbucnite în sezonul rece, la gospodăriile cetățenești, cauzate de folosirea mijloacelor necorespunzătoare de încălzire, Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Mioveni reamintește regulile ce trebuie respectate în această perioadă a anului, pentru a evita pierderile de vieți omenești și bunuri materiale.

Majoritatea incendiilor ce se produc în sezonul rece sunt cauzate, de cele multe ori, de folosirea în condiții necorespunzătoare ori cu defecțiuni a mijloacelor de încălzire centrale și locale.

Pentru înlăturarea pericolului de incendiu care poate apărea la sobe, se recomandă câteva măsuri specifice:

-verificați cu grijă sobele, canalele și coșurile de evacuare a fumului, pentru ca acestea să nu prezinte fisuri care să permită scânteilor să incendieze materialele combustibile din apropiere;

-tencuiți și văruiți partea din pod a coșului de fum, în scopul sesizării imediate a fisurilor;

-curățați canalele și coșurile de fum premergător sezonului rece;

-montați pe pardoseală, în fața ușii de alimentare cu combustibil a sobei, o bucată de tablă cu dimensiuni de 0,50 x 0,70 m;

-nu introduceți în sobe lemne cu lungimea mai mare decât focarul, nu lăsați ușa de la focar deschisă și nu supraîncălziți sobele;

-nu lăsați copiii nesupravegheați în încăperi unde sunt în funcțiune mijloace de încălzit.

Pentru mijloacele de încălzit locale sau centrale care folosesc combustibil lichid, se recomandă următoarele măsuri:

-verificarea etanșeității conductelor de alimentare cu combustibil;

-interzicerea supraalimentării cu combustibil;

-alimentarea cu combustibil atunci când mijlocul de încălzire nu este în stare de funcționare;

-curățarea periodică a conductelor de alimentare și a duzelor de pulverizare.

De asemenea, o altă cauză generatoare de incendii întâlnită frecvent în acest sezon este reprezentată de exploatarea necorespunzătoare a aparatelor electrice de încălzire și a instalațiilor electrice, pentru a căror evitare trebuie luate următoarele măsuri:

-nu utilizați instalații electrice defecte montate de personal neautorizat, fixate direct pe materiale combustibile, cu improvizații, cu legături electrice neacoperite de material electroizolant etc.;

-nu suprasolicitați circuitele electrice prin racordarea unor consumatori electrici care depășesc puterea nominala a acestora, mai ales a celor pentru încălzire-mari consumatori de curent;

-dacă circuitul de alimentare cu energie electrică a fost întrerupt de către siguranțele fuzibile, poate avea drept cauză suprasolicitarea circuitului electric; dacă ulterior supradimensionați siguranța, se încălzesc conductorii electrici până la limita topirii izolației din PVC, fapt ce duce la scurtcircuit (efect termic instantaneu cu putere calorică mare, care aprinde orice material combustibil) prin unirea fazei cu nulul.

-nu utilizați mijloace electrice de încălzire locală improvizate;

-supravegheați permanent mijloacele de încălzire electrice aflate în funcțiune, chiar dacă sunt prevăzute cu mijloace de protecție (termostat), deoarece acestea pot să nu funcționeze la parametrii prevăzuți, și deconectați-le în cazul în care apar defecțiuni.

Totodată, o altă cauză generatoare de incendiu este reprezentată de neregulile în instalarea şi exploatarea necorespunzătoare a centralelor termice cu combustibil gazos. Pentru înlăturarea acestora, trebuie luate următoarele măsuri:

-montarea centralelor se va efectua numai de personal autorizat;

-verificarea etanșeității conductelor de G.P.L. cu emulsie din apă și săpun;

-folosirea de regulatoare de presiune în perfectă stare de funcționare;

-interzicerea utilizării de recipiente G.P.L. improvizate, a funcționării acestora în poziția culcat și depozitarea acestora la o distanță mai mică de 1,5 – 2 m de sursele de căldură.

Drepturi de autor

Materialul de pe acest site (textele și imaginile existente) nu poate fi reprodus parțial, integral sau modificat fără citarea sursei și permisiunea anterioară explicită oferită prin acord scris de către autorii deținători de drepturi asupra materialului. © 2023

Date de contact


E-mail: contact@gazetademioveni.ro

51
52
53
54
Gazeta de Mioveni
stats for wordpress
wordpress visitor